Saint Iakovos Icon

Weight 2 oz
Sizes

8"x10", 12"x15"

Clear
+++