Τὶ δῶρο θὰ προσφέρωμε στὸν Χριστό μας φέτος;

Share this post.Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedInShare on Google+

Category

Christmas, Ελληνικά

Characteristics of love

Holy Scripture

What present shall we offer to Christ?

Christmas